KIMONOS

LACE KIMONO - "ELIZABETH", Kimono  - Barbee Doll Boutique
Regular price $39.00
LACE KIMONO - "ASIA", Kimono  - Barbee Doll Boutique
Regular price $50.00
SATIN KIMONO - "BRIDESMAID", Kimono  - Barbee Doll Boutique
Regular price $49.00
SATIN KIMONO - "CHERYL", Kimono  - Barbee Doll Boutique
Regular price $49.00